Jak zostać członkiem SNM?

Wystarczy zapoznać się ze statutem i wypełnić deklarację członkostwa indywidualnego lub członkostwa instytucji oraz wpłacić składkę członkowską na konto SNM:

GETIN Noble Bank  S.A. O/Bielsko-Biała 02 1560 1023 0000 9020 0003 4756

Obecna wysokość składki ustalona przez Walne Zgromadzenie i inne informacje co do członkostwa:
http://www.snm.edu.pl/p/skadki.html
Uwaga: do końca marca taniej!