czwartek, 9 grudnia 2010

Galeria Janka

Świat symetrii – symetria świata
Oto fragment mojej kolekcji zdjęć. Od lat wypatruję symetrii wszędzie, gdzie się znajdę. Wszystko, co konieczne do wiedzy o symetrii na płaszczyźnie, można znaleźć w podpatrzonych motywach. Również meander lub podobny ornament spotykany w architekturze przedstawia fragment tej wiedzy: przesunięcie jest rodzajem symetrii (jako złożenie dwóch symetrii osiowych).
Takie przykłady można wykorzystać na lekcji. Można też wśród uczniów urządzić konkurs na fotograficzny zapis symetrii lub szerzej: geometrii.
Fotografie przedstawiające symetrie, regularności lub obiekty o kształcie dającym geometryczne skojarzenia mogą służyć za punkt wyjścia do różnorodnych zadań, a nawet większych opracowań o charakterze pracy długoterminowej.
Uczmy się patrzeć.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza